Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Nedeľa, 14 Apr 2024
 
 
Spôsoby realizácie

Skrutky

 • Pred založením vlastná emperická skúška únosnosti podložia
 • Zameranie a vytýčenie stavby
 • Stavebné zabezpečenie a zariadenie staveniska
 • Dodávka a zavŕtanie zemných skrutiek strojom KR50
 • Kapacita 600kWp = cca 800ks skrutiek = 2x stroj KR50 = cca3 pracovné dni

Skrutky, konštrukcia

 • Pred založením vlastná emperická skúška únosnosti podložia
 • Zameranie a vytýčenie stavby
 • Stavebné zabezpečenie a zariadenie staveniska
 • Dodávka a zavŕtanie zemných skrutiek strojom KR50
 • Dodávka a montáž nosnej konštrukcie pre FV články
 • Zemné skrutky, nosná konštrukcia, FV panely
 • Zemné skrutky, nosná konštrukcia, FV panely, financie

Zemné testy

 • Nosná konštrukcia musí vyhovieť mnohým požiadavkám ale predovšetkým musí byť bezpečná. Pred zahájením projektu spracovávame statický posudok na konštrukciu pre konkrétne miesto stavby, aby nosná konštrukcia spĺňala normové požiadavky na zaťaženie vetrom, snehom prípadne zemetrasením. Tieto zaťaženia stanovujú národne normy. Ale okrem statického výpočtu overujeme bezpečnosť založenia pomocou zemného testu, ktorý stanový možné zaťaženie základov - zemných skrutiek - a tiež homogenitu podložia.
 • Počas testu sú namontované skúšobné zemné skrutky, ktoré sú pomocou špeciálneho rámu zaťažované ťahovou silou v osi zemnej skrutky a kolmo na os zemnej skrutky až do úrovne porušenia skrutky. Všetky údaje ako aj posunutia sú zaznamenané a vyhodnotené.
 • Zemný test je vyhotovovaný podľa normy EUROKÓD 7: EN 1997 - 1, ktorá určuje podmienky skúšania vŕtaných základov.
 • Výsledkom zemného testu je vyhodnotenie podmienok základovej zeminy naším špecialistom, voľba vhodného spôsobu zakladania a číselná hodnota sily, podľa ktorej statik navrhuje nadzemnú časť konštrukcie.

Dodávka FVE na kľúč

Dodávame a montujeme fotovoltické elektrárne ako celok.

 • prieskum terénu
 • terénne úpravy
 • zhotovenie príjazdových komunikácii
 • oplotenie
 • slaboprúdové a silnoprúdové inštalácie
 • zabezpečovacie systémy
 • nosné konštrukcie vrátane FV panelov
 • monitoring
 • kompletné financovanie a inžinierska činnosť

Doplnkové služby

 • Oplotenie pozemku elektrárne
 • Uzemnenie konštrukcií (bleskozvody)