Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Utorok, 24 Nov 2020
 
 
ŠPECIÁLNE PROJEKTY

Zvláštne želania zákazníka a hľadanie nezvyklého riešenia znamená pre nás výzvu. Flexibilita celého systému nosnej konštrukcie nám umožňuje nájsť individuálne riešenia.

Nič nie je nemožné a získané skúsenosti aplikujeme aj v "normálnych" projektoch.