Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Štvrtok, 28 Sep 2023
 
 
VŠEOBECNE O KONŠTRUKCIÁCH

Naše nosné konštrukcie a zemné skrutky tvoria spolu veľmi pevné, spoľahlivé a ekologické modulové riešenie fotovoltických projektov na voľnej ploche. Toto flexibilné riešenie umožňuje montáž panelov v oboch smeroch (na výšku aj na ležato) s použitím totožnej konštrukcie. Rozhodujúci je len rozmer panelu. Montáž je nenáročná a veľmi rýchla. Zemné skrutky sú ihneď po montáži zaťažiteľné v plnom rozsahu bez nutnosti dodržiavať technologické prestávky. Toto všetko so zachovaním vysokej bezpečnosti a dlhej životnosti.

Dbáme na vysokú kvalitu materiálov, zpracovania a procesov. Poskytujeme záruku až 25 rokov na životnosť konštrukcie.

Nosné konštrukcie KRINNER vyhovejú požiadavkám aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Pre zákazníka hľadáme vždy spoľahlivé a ekonomické riešenie.

Konštrukcie sú chránené patentom.